Identification of probability distribution form for results of sound level measurements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Mechanics / AGH University of Science and Technology
ISSN
1734-8927
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
6--12
Numer tomu
32
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
uncertainty
estimation of the distribution
acoustical measurements
statistical analysis of obtained results
PL
pomiary akustyczne
niepewność
statystyczna analiza wyników pomiarów
estymacja rozkładów prawdopodobieństw
Streszczenia
Język
EN
Treść
The authors focus their attention on the identification of the probability distribution density function of the sound level, which constitutes the basis for the proper statistical inferences and uncertainty assessments in the environment acoustical hazard control. Their functional form is a metric for the analysis of acoustical measurement results burdened with random errors. Its proper selection conditions the rightness of statistical inferences in relation to the analysed noise effect. The problem of identification of the noise level probability distribution form was presented on the grounds of the sound LA level monitored at one of the main streets in Lublin. The analysis of differences and references to the normal distribution form, commonly applied to statistical analysis of the acoustical measurement results, was carried out. It is the aim of the authors, that the presented results should become the basis of a broader discussion concerning new estimation procedures of the controlled noise indicators and their uncertainty assessment. Also new verification procedures of the rightness of model acoustical formalisms, assumed in numerous environment acoustic investigations, are required.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono sposób estymacji funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa dla losowej próby wyników pomiaru poziomów dźwięku LA przesuniętym rozkładem gamma. Sformułowano potrzebę jej znajomości w kontekście środowiskowych akustycznych badań kontrolnych i związanych z nimi ocen ich niepewności. Dokonano analizy różnic i odniesień do postaci rozkładu normalnego, powszechnie wykorzystywanego w statystycznych analizach wyników pomiarów akustycznych. W zamierzeniu autorów zaproponowane rozwiązanie winno stać się podstawą szerszej dyskusji nad poszukiwaniami nowych algorytmów estymacji kontrolowanych wskaźników hałasu oraz ocen ich niepewności, a także procedur identyfikacji i weryfikacji akustycznych formalizmów modelowych przyjmowanych w badaniach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078568
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych