Innowacyjna spągoładowarka do prac w trudno dostępnych miejscach podziemnych wyrobisk górniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
72--75
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents an innovative solution of a dinting machine for operations connected with floor cleaning in hard accessible places, especially in areas of haulage with belt conveyors and dog headings protected by ŁP8 linning. Due to applied original solutions of the extension arm and body, the machine features both small overall dimensions allowing turning round in excavations in the LP8 lining and a wide range of the extension arm work in the excavation section and the height of dump. A diesel drive ensures its independence. The article presents the construction and technical parameters and functionalities of the machine.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono, na tle stanu techniki, innowacyjne rozwiązanie spągoładowarki przeznaczonej do prac związanych z czyszczeniem spągu w miejscach trudno dostępnych, a w szczególności w rejonach odstawy przenośnikami taśmowymi i wyrobiskach chodnikowych zabezpieczonych obudową ŁP8. Dzięki zastosowanym oryginalnym rozwiązaniom wysięgnika i nadwozia ładowarka wyróżnia się z jednej strony małymi gabarytami, pozwalającymi na zawracanie w wyrobiskach zabezpieczonych obudową LP8, z drugiej zaś szerokim zakresem pracy wysięgnika w przekroju wyrobiska i wysokością wysypu. Spalinowy napęd nadaje jej cechę autonomiczności. W artykule przedstawiono budowę oraz parametry techniczne oraz funkcjonalności maszyny.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078849