Innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu dla kopalni Jankowice
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
78--84
Numer tomu
72
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
mining industry
safety
shaft
artificial bottom
PL
górnictwo
bezpieczeństwo
szyb
sztuczne dno
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the issues relating to the necessity of deepening the existing shafts as well as the possibilities of adopting the existing designing solutions of artificial bottoms of the mining shafts in order to ensure safe working conditions of the crew performing the deepening operations. Specific requirements for such designs have been founded, in the light of which the currently applied solution of artificial bottoms of the mining shafts as well as conclusions from the analysis of characteristics of their design, in the aspect of the possibilities of adapting to these requirements, presented. The conclusions have led to the need of designing an innovative solution of the artificial bottom of the shaft in Jankowice mine, by the Central Mining Institute. This solution as well as the process of developing the project and scientific works, related to its implementation, have been presented. The interesting aspect of the project and implementation management was the verification of the solution by use of computer simulation performed in the Department of Mining, Dressing and Transport Machines AGH in Kraków, described in this paper as well as being the subject of the implemented project in the framework of the Program of Applied Research funded by the National Centre for Research and Development, entitled: “Research on energy dissipation in mechanical protective systems for the use of deepening operations in the underground mining shafts” (no. PBS1/A2/6/2012).
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono problemy związane z koniecznością pogłębiania istniejących szybów i możliwościami dostosowania istniejących rozwiązań konstrukcyjnych sztucznych den szybów celem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy załogi przy ich pogłębianiu. Sformułowano szczególne wymagania stawiane tego rodzaju konstrukcjom i na tym tle przedstawiono znane dotychczas rozwiązania sztucznych den szybów, oraz wnioski wynikające z analizy ich cech konstrukcyjnych w aspekcie możliwości przystosowania do tych wymagań. Wnioski doprowadziły do sformułowania potrzeby projektowej, dla której zaspokojenia opracowano w GIG w Katowicach i wdrożono w kopalni Jankowice innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu. Przedstawiono to rozwiązanie oraz przebieg prac projektowych i badawczych związanych z jego wdrożeniem. Interesującym aspektem prac projektowo-wdrożeniowych była weryfikacja rozwiązania konstrukcyjnego metodą symulacji komputerowej w Katedrze Maszyn Górniczych Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie opisana w artykule, a także będącą przedmiotem zrealizowanego, w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu, zatytułowanego: „Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych” (numer PBS1/A2/6/2012).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099057