Metoda monitorowania mostów i wiaduktów oparta o filtrację przestrzenną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Warszawa: Politechnika Warszawska
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
98
Strony od-do
427--435
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
modal analysis
damage detection
spatial filtration
PL
analiza modalna
wykrywanie uszkodzeń
filtracja przestrzenna
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents major problems of modal analysis application to damage detection of large civil engineering objects like bridges or viaducts. It is focused on the difficulties resulting from specificity of the objects that is: dimensions and environmental influence. On this background the spatial filtration method was shown, which allows for decreasing of this negative factors influence and at the same time it enables the damage to be detected. In the verification part of the article, the application of the method to the structural changes detection in the real bridge object was presented.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono główne problemy zastosowania analizy modalnej do detekcji uszkodzeń dużych obiektów budownictwa lądowego takich jak mosty czy wiadukty. Skupiono się na trudnościach związanych ze specyfiką obiektów tj. gabarytami i niekorzystnymi wpływami otoczenia. Na tym tle pokazano metodę filtracji przestrzennej, która pozwala na zmniejszenie wpływu wspominanych niedogodności i jednocześnie pozwala skutecznie wykrywać powstałe uszkodzenia. W części weryfikacyjnej artykułu pokazano zastosowanie metody do wykrycia zmian strukturalnych w rzeczywistym obiekcie mostowym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076534