Modelowanie pracy wibratora z samoregulującym się momentem statycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
67--71
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
In paper the general conception and simulation tests of two types of vibrators are presented, which common feature is the ability to increase their static imbalance momentum with increased rotational velocity of vibrator shaft. First solution is based on eccentric placement of one of imbalanced masses, while the second one is based on centrifugal mechanism with additional regulating mass. Inertial vibrators are nowadays widely used in vibration machines, such as screens, vibration mills, granulators or crushers [3, 4, 8, 10]. The main aim of using such solutions is to limit necessary starting torque of drive motor and to reduce dynamic impacts during resonance frequencies passing. In paper dynamic analyses of these solutions were presented, obtained by dynamic systems computer simulation.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono koncepcje i badania symulacyjne dwóch rodzajów wibratorów, których wspólną cechą jest zdolność do zwiększania momentu statycznego niewyrównoważenia wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału wibratora. Pierwsze rozwiązanie oparte jest na mimośrodowym umieszczeniu jednej z mas niewyważonych, natomiast drugie na mechanizmie odśrodkowym z dodatkową masą regulującą. Wibratory bezwładnościowe znajdują obecnie szerokie zastosowanie w maszynach wibracyjnych, takich jak przesiewacze, młyny wibracyjne, granulatory czy kruszarki [3, 4, 8, 10]. Głównym celem stosowania tego typu rozwiązań jest ograniczenie wymaganego momentu rozruchowego silnika oraz ograniczenie oddziaływań dynamicznych w trakcie przejścia przez częstotliwości rezonansowe. Przedstawiono analizy dynamiczne tych rozwiązań, wykonane z użyciem komputerowej symulacji układów dynamicznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092202