Monitorowanie wpływu drgań od pojazdów szynowych na konstrukcje inżynierskie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
1709--1716
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper two possible methods of monitoring vibrations caused by rail vehicles are presented. Some advantages and disadvantages of both of these systems are discussed and the possibility of using FEM is demonstrated to perform vibration monitoring of these vehicles in order to determine their impact on the engineering facilities.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono i omówiono dwie możliwe metody monitorowania drgań wywołanych pojazdami szynowymi. Wskazano na pewne wady i zalety obu tych systemów i zaprezentowano możliwość zastosowania MES do wykonania monitoringu drgań tych pojazdów w celu określenia ich wpływu na konstrukcje i obiekty inżynierskie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073304