Multiple damage localization using local modal filters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Diagnostyka
ISSN
1641-6414
EISSN
2449-5220
Wydawca
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
15--21
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
modal filtration
damage detection
damage localization
PL
wykrywanie uszkodzeń
lokalizacja uszkodzeń
filtracja modalna
Streszczenia
Język
EN
Treść
The structural health monitoring systems seeks to increase the accuracy of diagnosis. Increasingly, raw information about the occurrence of damage is not sufficient. The aim is to determine its location, identification, and even predictions about its propagation. Based on these requirements already in 1993 Rytter [1] proposed the classification of monitoring systems by dividing them into levels from 1 (detection) to 4 (prognosis). To meet the assumptions a method of fault location using local modal filters was developed [2], which was the extension of damage detection method based on spatial filtering [3]. The method of local modal filters correctly locates damage on the object. However, there is a possibility that the multiple damage can occur in the object. In this paper the author will answer the question whether this method will be effective in this type of situation. In the simulations consecutively damages of varying size and location were introduced in the object and it was checked whether they are detectable, and as their increasing number affects the accuracy of location.
Język
PL
Treść
W układach monitorowania stanu konstrukcji dąży się do wzrostu dokładności stawianej diagnozy. Coraz częściej informacja jedynie o wykryciu szkodzenia jest niewystarczająca. Celem jest lokalizacja, identyfikacja a nawet prognoza jego rozwoju. W oparciu o te wymagania już w 1993 Rytter [1] zaproponował klasyfikacje układów monitorowania dzieląc je na poziomy od 1 (wykrycie) do 4 (prognoza). Aby sprostać tym wymaganiom metoda lokalizacji uszkodzeń bazująca na lokalnych filtrach modalnych została opracowana [2], jako rozszerzenie metody wykrywania uszkodzeń w oparciu o filtrację przestrzenną [3]. Metoda lokalnych filtrów modalnych poprawnie lokalizuje uszkodzenie na obiekcie. Jednakże istnieją przypadki, gdy w obiekcie rozwija się więcej niż jedno uszkodzenie. W niniejszym artykule autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy wspomniana metoda okaże się skuteczna w takiej sytuacji. W symulacjach kolejno wprowadzano uszkodzenia o różnym wymiarze i lokalizacji i sprawdzano czy są one wykrywalne oraz czy ich wzrastająca liczba wpływa na dokładność lokalizacji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088318