Rola diagnostyki i badań nieniszczących (NDT) w utrzymaniu ruchu wybranych maszyn transportu linowego i konstrukcji linowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9684--9691
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Słowa kluczowe
EN
non-destructive testing
FEM
transport
maintenance
diagnosis
magnetic head
PL
diagnostyka
MES
transport
badania nieniszczące
głowica magnetyczna
utrzymanie ruchu
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the problem of maintenance of selected rope transport machines and structures. It describes NDT methods and tools used in the diagnosis and special control. The paper discusses the logistical and organizational problems during testing, with particular emphasis on downtime, safety, costs etc. It presents the scientific aspects in the design of measuring tools such as magnetic heads for wire rope testing. In the design process are used FEM for calculation of magnetic circuits.
Język
PL
Treść
Artykuł prezentuje problematykę utrzymania ruchu wybranych urządzeń transport linowego i konstrukcji linowych. Opisuje metody i narzędzia nieniszczącej diagnostyki technicznej używane podczas przeglądów i kontroli specjalnych. W pracy omówiono problemy logistyczne i organizacyjne podczas wykonywania badań ze szczególnym uwzględnieniem czasu przestojów, bezpieczeństwa, kosztów itp. Artykuł prezentuje naukowe aspekty w projektowaniu narzędzi pomiarowych takich jak głowice magnetyczne do badania lin. W procesie projektowania wykorzystywana jest MES do obliczeń obwodów magnetycznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091856