Statistical analysis for piezo-based structural damage detection using enhanced nonlinear crack-wave interactions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SMART 2015 [Dokument elektroniczny]. 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores
Data publikacji
2015
ISBN
978-989-96276-8-0
Wydawca
IDMEC
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Statistical analysis for piezo-based structural damage detection using enhanced nonlinear crack-wave interactions
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1--10
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
Structural Health Monitoring
fatigue crack detection
ultrasonic waves
modulated Lamb waves
non-destructive evaluation
non-linear vibro-acoustic modulations
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SMART 2015
Nazwa konferencji
7th ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials
Początek konferencji
2015-06-03
Koniec konferencji
2015-06-06
Lokalizacja konferencji
Ponta Delgada
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090275