Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
60--65
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
Very fine crushing of hard and very hard materials to product of particle size less than 2−4 mm at feed particle size of 50−200 mm requires a very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reducing the number of crushers in technological line. This is possible by the use of crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned, that is vibratory crushers. The paper includes the systematics of currently used vibratory crushers, their mechanical diagrams, descriptions of the construction and operation, and basic technical parameters.
Język
PL
Treść
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2−4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50−200 mm, wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W artykule zawarto systematykę obecnie stosowanych kruszarek wibracyjnych, ich schematy mechaniczne, opisy budowy, zasady działania oraz podstawowe parametry techniczne.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092201