The role of diagnosis and non-destructive testing (NDT) in the efficiency maintenance of selected rope transport machines and rope structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych. Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62218-37-0
Wydawca
Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
The role of diagnosis and non-destructive testing (NDT) in the efficiency maintenance of selected rope transport machines and rope structures
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
56--57
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
non-destructive testing
FEM
transport
maintenance
diagnosis
magnetic head
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Krakow conference of young scientists 2015
Początek konferencji
2015-09-23
Koniec konferencji
2015-09-26
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:092706