Multinuclear Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes of chiral macrocyclic nonaazamine.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Dalton Transactions
ISSN
1477-9226
EISSN
1477-9234
Wydawca
Royal Society of Chemistry
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
15586-15594
Numer tomu
45
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The chiral macrocyclic amines R-L and S-L derived from the 3 + 3 condensation of 2,6-diformylpyridine and (1R,2R)-1,2-diaminocyclohexane or (1S,2S)-1,2-diaminocyclohexane form enantiopure trinuclear Ni(II) and Cu(II) complexes [Ni3(L)(H2O)2Cl5]Cl and [Cu3(L)Cl4]Cl2 and form the dinuclear complex [Zn2(L)Cl2](ZnCl4) with Zn(II). The X-ray crystal structures of these complexes indicate remarkably different conformations of the ligand and different binding modes of the chloride anions. The structure of the copper(II) derivative [Cu3(R-L)Cl4]Cl2·CH3CN·7.5(H2O) indicates unsymmetrical conformation of the macrocycle with three dissimilar pentacoordinate copper(II) ions bridged by chloride; the structure of [Ni3(R-L)(H2O)2Cl5]Cl·0.4CH3CN·4.2H2O is somewhat more symmetrical, with three Ni(II) ions of distorted octahedral geometry, also bridged by a common chloride anion. On the other hand, the macrocycle is highly folded in [Zn2(R-L)Cl2](ZnCl4)·CHCl3·0.8CH3OH·3.7H2O, forming a cleft where the third Zn(II) ion is held via electrostatic interactions as the ZnCl42− anion. The magnetic data for [Cu3(R-L)Cl4]Cl2 indicate the coexistence of antiferromagnetic and ferromagnetic interactions within the quasi isosceles tricopper(II) core (J = −85.6 cm−1, j = 77.1 cm−1). Compound [Ni3(R-L)(H2O)2Cl5]Cl shows the presence of weak antiferromagnetic coupling (J = −2.56 cm−1, j = −1.54 cm−1) between the three Ni(II) ions.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2016CH7947
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych