Integrated urban landscape. Nature as an element of transition space composition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Back to the Sense of the City : 11th VCT International monograph book, Year 2016, July, Krakow
Data publikacji
2016
ISBN
978-84-8157-660-3
Wydawca
Centre of Land Policy and Valuations (CPSV)
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Integrated urban landscape. Nature as an element of transition space composition
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
73-83
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
11th CTV Back to the Sense of the City : International Conference Virtual City and Territory - 11th Congress Virtual City and Territory
Początek konferencji
2016-07-06
Koniec konferencji
2016-07-08
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-61008