Issues of adapting structures of historical value
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 : conference proceedings, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria, 6-9 April 2016. Book 4, Arts, performing arts, architecture and design. Vol. 2, Architecture and design
Data publikacji
2016
ISBN
978-619-7105-54-4
Wydawca
STEF92 Technology Ltd
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Issues of adapting structures of historical value
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
351-358
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.63
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art
Początek konferencji
2016-04-06
Koniec konferencji
2016-04-09
Lokalizacja konferencji
Vienna
Kraj konferencji
AT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-60301
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych