Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Prace WNEiZ US
ISSN
2450-7733
EISSN
2300-4096
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
43/2
Strony od-do
177-188
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Słowa kluczowe
pl
crowdsourcing, crowdfunding, internet, konsumpcja, innowacje
en
crowdsourcing, crowdfunding, internet, consumption, innovation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zmiany warunkujące powstawanie nowych modeli biznesu i strategii działania różnych podmiotów rynku wiążą się z rosnącą aktywnością konsumenta oraz zwiększającym się zakresem innowacyjnych zachowań w zakresie konsumpcji, a także ewolucją innowacji. Kreowanie innowacji staje się nierozerwalnie związane z procesami rozwoju tzw. nowej konsumpcji, a w tym m.in. z jej wirtualizacją i prosumpcją. Towarzyszy temu rozwój platform crowdsourcingowych i crowdfundingowych. Celem artykułu jest ukazanie potencjału crowdsourcingu oraz crowdfundingu z punktu widzenia procesów kreowania innowacji w konsumpcji. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście kierunków rozwoju crowdsourcingu, a także zasad angażowania konsumentów w procesy rozwoju innowacji i zwiększania ich kreatywnego potencjału. Uwagę poświęcono również crowdfundingowi rozumianemu nie tylko w aspekcie gromadzenia środków finansowych, ale również pozyskiwania informacji oraz promocji i budowania więzi z konsumentami.
Język
en
Treść
Changes conditioning the emergence of new business models and strategies of various market entities are associated with growing consumer activity and the increasing range of innovative behaviour in terms of consumption, as well as the evolution of innovation. Creating innovation becomes linked with the development of so-called new consumption including its virtualization and prosumption. This is accompanied by the development of crowdsourcing and crowdfunding platforms. This article aims to show the potential of crowdsourcing and crowdfundingu from the standpoint of creating innovation processes in consumption. Considerations in the article are carried out in the context of the directions of crowdsourcing development, as well as the principles of consumer involvement in the development processes of innovation and enhance their creative potential. The attention was devoted to crowdfunding understood not only in terms of collecting funds, but also receiving information, promotion, and building relationships with consumers.
Inne
System-identifier
WUTbfe6f773ebab4c68893bb0f30bc4899d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych