Solving graph coloring problem with parallel evolutionary algorithms in a mesh model
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
FedCSIS : Position Papers of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 7-10, 2014, Warsaw, Poland
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-60810-60-6
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Solving graph coloring problem with parallel evolutionary algorithms in a mesh model
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
21-28
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
FedCSIS 2014 : Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Początek konferencji
2014-09-07
Koniec konferencji
2014-09-10
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-46641
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych