"Sources of Social Power" Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozofii i Socjologii (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Socjologiczne
ISSN
0039-3371
EISSN
Wydawca
POLSKA AKAD NAUK, INST FILOZ SOCJOL
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
269-287
Numer tomu
220
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.20
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Michael Mann
władza
socjologia historyczna
socjologia polska
en
Michael Mann
power
historical sociology
Polish sociology
Streszczenia
Język
pl
Treść
Temat eseju stanowi praca "Sources of Social Power" Michaela Manna. Była ona pierwotnie pomyślana jako ambitna próba stworzenia analitycznej, historycznej socjologii społecznej władzy, a dwa otwierające tomy dzieła zdawały się w pewnym stopniu stanowić realizację tego zamierzenia. Wraz z publikacją trzeciego i czwartego tomu, w latach 2012 i 2013, zyskało ono jednak charakter ogólnej, socjologicznej historii władzy, bez popadania w przesadny eklektyzm, ale też niebazującej na jakiejś spójnej teorii, ani też niespecjalnie nowatorskiej w kontekście neoweberowskiej socjologii historycznej. Artykuł odnosi się także do polskiej, marginalnej recepcji dzieła Manna. Jak się wydaje, stanowi ona tyleż efekt braku zainteresowania polskich uczonych socjologią historyczną, ile skutek braku tradycji i niewielkiego zainteresowania strukturalną analizą interesów społecznych.
Język
en
Treść
The essay deals with Michael Mann’s "Sources of Social Power". His work was conceived as an ambitious attempt to write an analytical, general historical sociology of social power, and the two opening volumes seemed to fulfill the promise, at least to some extent. With the two final volumes published in 2012 and 2013 respectively, the work turned out to be a general sociological history of power, which is not overly eclectic, but neither theory-driven, nor really innovative in the context of the neoWeberian historical sociology. The paper also touches upon Polish, rather marginal reception of the Mann’s work, which seems to result from a general lack of concern for the historical sociology itself, as well as an outcome of the absence of tradition and limited interest in the structural interests analysis.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
723955