Postawa nauczyciela wykorzystującego w swojej pracy komputer
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Dydaktyka informatyki
ISSN
2083-3156
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
164-171
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
komputer
postawa nauczyciela wobec pracy
en
teacher
computer
the teacher’s attitude to his job
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy analizy postaw i zachowań nauczyciela pracującego przy pomocy komputera. Praca współczesnego nauczyciela opiera się w znacznej mierze na wykorzystaniu komputera, zarówno na etapie przygotowania do lekcji, w trakcie jej realizacji, jak i w działaniach pracowniczych.
Język
en
Treść
This article relates to analysis of attitudes and behaviors of teacher who uses a computer. The work of a modern teacher especially establishes on using computer during preparing to the lesson, during its realization and also during working action.
Cechy publikacji
Pedagogika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Pedagogy
Computer science – field of technical sciences
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:622538