Postawy nauczycieli wobec obowiązków zawodowych pedagoga (w kontekście dbałości o zdrowie ucznia)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych
Data publikacji
2014
ISBN
9788377029190
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Postawy nauczycieli wobec obowiązków zawodowych pedagoga (w kontekście dbałości o zdrowie ucznia)
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
119-129
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
edukacja zdrowotna
postawy nauczyciela wobec obowiązków zawodowych
stosunek nauczyciela do pracy
en
Healtheducation
teacher’sattitudestowardsprofessionalduties
teacher’sattitudetowardswork
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy opisu podstawowych funkcji nauczyciela i usytuowania w ich pełnieniu realizacji edukacji zdrowotnej. Przedstawiono różne typy odpowiedzialności nauczyciela w kontekście działań na rzecz zdrowia uczniów. Występuj tu różne typy stosunku do pracy w odniesieniu do wybranych elementów jego pracy
Język
en
Treść
This article relates to basic functions of a teacher and location in theirimplementing the realization of healtheducation. It ispresented the differenttypes of teacher’sresponsibility in the context of students’ health. Therearealsodifferenttypes of teacher’sattitudestowardswork in the context of selectedaspectsof his /herjob.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:622577