Nauczyciel a jego praca: podstawowe aspekty pracy zawodowej nauczyciela
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Nauczyciel, kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie-teoria-praktyka nauczycielska
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63713-61-4
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Nauczyciel a jego praca: podstawowe aspekty pracy zawodowej nauczyciela
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
39-46
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Nauczyciel
zawód
obowiązki zawodowe
odpowiedzialność zawodowa
en
Teacher
profession
professional duties
professional liability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca nauczyciela obejmuje wiele aspektów działalności w szkole, od dydaktyki po czynności wychowawcze i opiekuńcze oraz elementy komunikacji interpersonalnej. Z aspektami tymi wiążą się oczekiwania systemu oświaty w kierunku przygotowania zawodowego a także społeczne postulaty wobec sylwetki zawodowej pedagoga
Język
en
Treść
Teacher’s work includes many aspects of activities at school from didactics to educational activities, welfare activities and the elements of interpersonal communication. These aspects are related to expectations of educational system towards teacher’s work and his/her vocational training and also social demands towards his/her professional silhouette as a teacher.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:622622