Wiedza nauczyciela jako jeden z mierników jakości jego pracy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Edukacja wczoraj-dziś-jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości
Data publikacji
2015
ISBN
9788388100383
Wydawca
Radomskie Towarzystwo Naukowe
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wiedza nauczyciela jako jeden z mierników jakości jego pracy
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
528-536
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,60
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Nauczyciel
praca nauczyciela
wiedza pedagogiczna
stosunek nauczyciela do pracy pedagogicznej
en
Teacher
work of the teacher
pedagogic knowledge
attitude of the teacher to the pedagogic work
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy analizy wiedzy nauczyciela jako elementów pozwalających dokonać oceny jego pracy. Wiedza została tu opisana w odniesieniu do płaszczyzn jego działalności zawodowej w szkole (m. in. jako znajomość zakresu wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wykonywania działalności nauczycielskiej, wiedza o przedmiocie, uczeniu, wiedza o uczniu i o szkole). Opanowanie powyższych typów wiedzy i ich wykorzystanie potraktowano jako poziom zaangażowania się nauczyciela w wykonywanie zawodu i obraz jego stosunku do obowiązków pedagogicznych.
Język
en
Treść
The article relates to analysis of the teacher’s knowledge as elements that allow the appreciate of his work. The knowledge here was described with reference to planes of his occupational activity at school (among others as the acquaintance of the scope of pedagogic knowledge that is essential to perform teaching activity, knowledge about the object, teaching, knowledge about the pupil and about the school). Taking control of above types of the knowledge and exploiting them was treated as the level of commitment of teacher into the practicing a profession and image of his attitude to pedagogic duties.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:694303