Postawa wobec pracy współczesnego nauczyciela wyrazem jego stosunku do działań pedagogicznych w szkole
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Edukacja - Technika - Informatyka
ISSN
2080-9069
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3/17/2016
Strony od-do
213-220
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
współczesny nauczyciel
postawa wobec pracy
działania pedagogiczne w szkole
stosunek do pracy pedagogicznej
en
modern teacher
attitude toward work
pedagogic initiatives at school
attitude towards pedagogic work
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy pobieżnego (z racji jego objętości) opisu stosunku współczesnego nauczyciela. Czynnikami wspomagającymi dokonanie analizy jest opis postaw wobec pracy pedagogicznej, elementów wskazujących na gotowość do pracy, jego relacje do przemian współczesności oraz pożądane cechy wspólczesnego pedagoga.
Język
en
Treść
The article relates superfinally describesmodern teacher's attitude. Amongst the factor allowing to conduct an analysis are: description of attitudes toward pedagogic work and constituents indicating readiness foe job, attitude towards modern transformations and desirable traits of modern teacher.
Cechy publikacji
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Science of cognition and social communication
Pedagogy
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:762391