Postawa nauczyciela informatyki wobec pracy w szkole
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Dydaktyka informatyki
ISSN
2083-3156
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
117-122
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,60
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
postawa wobec pracy
obowiązki zawodowe
odpowiedzialność zawodowa
en
teacher
teacher’s work value
professional duties
professional liability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy podstawowych elementów pracy nauczyciela. Obejmuje ona różne aspekty działalności w szkole, spełnianie obowiązków zawodowych, różne stosunki wobec pracy oraz te elementy opisu jego sylwetki zawodowej (np. wiedzy zawodowej m. in. jako znajomość zakresu wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wykonywania działalności nauczycielskiej, wiedza o przedmiocie, uczeniu, wiedza o uczniu i o szkole), które pozwalają ocenić go jako pracownia i jako pedagoga. Przedstawiono też różne typy odpowiedzialności nauczyciela.
Język
en
Treść
This article relates to basic functions of a teacher. Teacher’s work includes many aspects of activities at school, fulfilling obligations at job and attitudes towards work and as elements that allow the appreciate of his silhouette (pedagogic knowledge among others as the acquaintance of the scope of pedagogic knowledge that is essential to perform teaching activity, knowledge about the object, teaching, knowledge about the pupil and about the school). It is presented the different types of teacher’s responsibility too.
Cechy publikacji
Pedagogika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Pedagogy
Computer science – field of technical sciences
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:739557