ANALIZA DOŚWIADCZALNA I NUMERYCZNA ŚCISKANEGO PROFILU GIĘTEGO NA ZIMNO
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne Badania i Analizy z Inżynierii Lądowej
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7880-058-3
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
ANALIZA DOŚWIADCZALNA I NUMERYCZNA ŚCISKANEGO PROFILU GIĘTEGO NA ZIMNO
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
305-313
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
BADANIA DOŚWIADCZALNE
KSZTAŁTOWNIKI GIĘTE NA ZIMNO
MES
Streszczenia
Język
Treść
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i numerycznych dwóch kształtowników giętych na zimno stosowanych w silosach z blachy falistej wzmocnionej słupami. Badane elementy ściskano poprzez dodatkowe elementy, które stosuje się w silosach do łączenia słupów na wysokości. Wykonano liniową analizę wyboczeniową oraz nieliniowo geometrycznie i fizycznie analizy numeryczne. Przedstawiono złożony model MES połączenia kształtownika z elementem łączącym, w którym uwzględniono kontakt oraz śruby. Wyniki analiz numerycznych w odniesieniu do badań zestawiono na wykresie w formie zależności siły od przemieszczenia.
Inne
System-identifier
124306