Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
91-101
Numer tomu
64
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
DRGANIA KŁADEK DLA PIESZYCH
METODA MODALNA
OPŁYW WIATRU
POWŁOKOWA KŁADKA KOMPOZYTOWA
Streszczenia
Język
Treść
W pracy omówiono sposób przeprowadzenia uproszczonej, numerycznej analizy drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru. Rozważaniom poddano swobodnie podpartą konstrukcję o rozpiętości 16 m i przekroju w kształcie litery U. W pierwszej kolejności przeprowadzono dwuwymiarową analizę opływu niepodatnego kształtu przekroju kładki w poziomym strumieniu wiatru o prędkości 10 m/s. Obliczenia numeryczne przeprowadzono programem ANSYS FLUENT 14. Rezultaty analizy opływu — liczbę Strouhala — porównano z wynikami zawartymi w monografii A. Flagi pt. Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa, 2008, w celu oceny poprawności obliczeń. W kolejnym etapie zbudowano przestrzenny model konstrukcji w programie Abaqus 6.12-3. Wykonano analizę drgań konstrukcji metodą modalną, w której obciążeniem jest ciśnienie działające na powierzchni pomostu, zmienne w czasie, o wartościach wyznaczonych na podstawie analizy opływu. Dla badanej konstrukcji sprawdzono kryteria komfortu przyszłych użytkowników obiektu, który jest w fazie wytwarzania.
Inne
System-identifier
132714
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych