Algorytm mrówkowy jako metoda rozwiązania problemu komiwojażera
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1140-1147
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
problem komiwojażera
algorytm genetyczny
en
travelling salesman problem
ant colony optimization
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem każdej firmy jest obniżenie kosztów. Firmy związane z dystrybucją i transportem próbują opracować trasy swoich pojazdów, aby możliwie zminimalizować koszty i umożliwić dostarczenie ich towarów w wystarczająco krótkim czasie. W związku z rosnącą informatyzacją przedsiębiorstw, warto rozważyć zastosowanie inteligentnych systemów do rozwiązywania różnego rodzaju problemów decyzyjnych. Takie systemy pozwalają na wielowymiarową analizę danych i dostarczenie informacji przydatnych w procesie podejmowania decyzji. W pracy przedstawiono do rozwiązania tego problemu optymalizację kolonią mrówek i przeanalizowano dobór parametrów wejściowych dla tego algorytmu, aby znaleźć optymalne rozwiązanie problemu komiwojażera.
Język
en
Treść
The aim of each company is to lower costs. Companies associated with the distribution and transport are trying to develop a routes of their fleet vehicles to possibly minimize cost and allow their goods to be delivered in a sufficiently short time. Due to a growing informatisation of enterprises it is worth to consider using intelligence systems to solve various types of decision problems. Such systems allow for multidimensional data analysis and to provide information useful in decision making. The paper presents a solution to this problem using ants colony optimization and presents an analy-sis of selection of input parameters for this algorithm to find the optimal solution to the traveling salesman problem.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:747816