Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Neofilologii (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
320
Numer tomu
Seria wydawnicza
Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
8388012126
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
18.47
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Cechy publikacji
discipline:Językoznawstwo
discipline:Linguistics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:763060