Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN
0137-5490
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
10
Strony od-do
I-XX
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Cechy publikacji
Nauki o administracji
Prawo
Science of administration
Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:756300