Artykuł 28 § 1 k.k. po nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. Uwagi na temat konieczności oddzielania strony podmiotowej czynu zabronionego od winy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
STUDIA IURIDICA
ISSN
0137-4346
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Warszawski
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
25-40
Numer tomu
65
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.24
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
czyn zabroniony
strona podmiotowa
umyślność
nieumyślność
wina
usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię typu czynu zabronionego
en
prohibited act
mens rea
intentional character of an offence
unintentional character of an offence
guilt
act commited while being in justifiable error as to a circumstance constituting a feature of an prohibited act
Cechy publikacji
Prawo
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:761976