Bioequivalence study of 2.5 mg film-coated bisoprolol tablets in healthy volunteers
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Farmaceutyczny
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Kardiologia Polska
ISSN
0022-9032
EISSN
1897-4279
Wydawca
Via Medica sp. z o. o. sp. k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
48-54
Numer tomu
75
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
angielski
bisoprolol, pharmacokinetics, bioequivalence, relative bioavailability, beta-blocker
polski
bisoprolol, farmakokinetyka, równoważność biologiczna, względna dostępność biologiczna, beta-adrenolityk
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Background: Bisoprolol is one of the most widely used beta-blockers characterised by cardioselectivity, and it has no intrinsic sympathomimetic activity. It is commonly used in the treatment of coronary heart disease and heart failure. Aim: The aim of study was to assess the bioequivalence of the film-coated tablets containing 2.5 mg of bisoprolol (Bisocard® — the medicinal product) to the original medicinal product (Concor Cor 2.5® — the reference). Methods: A randomised, open-label, two-period, crossover, single-dose, relative bioavailability study was conducted in fasted healthy Caucasian volunteers. A single 10-mg oral dose (four tablets of 2.5 mg) of the test or reference product was followed by a 14-day wash-out period, after which the subjects received the alternative product. Blood was sampled within a period of 60 h post administration in pre-specified time points. Bisoprolol concentrations were determined by a validated LC-MS/MS method. The products were considered bioequivalent if the 90% confidence interval (CI) of the log-transformed geometric mean ratios (test vs. reference) for AUC(0-t), AUC(0-∞), and Cmax were within 80–125% limits. Adverse events were monitored during the study based on the subject claims and clinical parameters. Results: Twenty-six healthy male and female volunteers (mean age ca. 29 years; body mass index 22.7 kg/m2) were included in the study, and 24 completed the clinical part. The geometric mean ratios (test/reference) for the log-transformed AUC(0-t), AUC(0-∞), and Cmax were 95.16% (90% CI 92.52–97.87%), 95.08% (90% CI 92.40–97.83%), and 100.00% (90% CI 94.83–105.45%), respectively. There were no significant differences in the pharmacokinetic parameters between the test and reference formulations. No serious adverse events were reported. Conclusions: The results of this single-dose study in healthy Caucasian volunteers indicate that Bisocard®; 2.5 mg film-coated tablets are bioequivalent to the reference product — Concor Cor 2.5®; 2.5 mg film-coated tablets. Both products had similar safety profile and have been well tolerated.
Język
polski
Treść
Wstęp: Bisoprolol jest jednym z najczęściej stosowanych beta-adrenolityków cechujących się kardioselektywnością i pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Jest powszechnie stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca czy niewydolności serca. Cel: Celem pracy była ocena równoważności biologicznej tabletek powlekanych zawierających bisoprolol w dawce 2,5 mg (Bisocard® — lek badany) w odniesieniu do oryginalnego produktu leczniczego (Concor Cor 2.5® — lek referencyjny). Metody: Przeprowadzono badanie otwarte z randomizacją w schemacie krzyżowym, po pojedynczym podaniu na czczo zdrowym ochotnikom rasy białej bisolprololu w dawce 10 mg (4 tabletki po 2,5 mg). Próbki krwi pobierano do 60. godziny po podaniu leku. Stężenie bisoprololu w osoczu oznaczono zwalidowaną metodą LC-MS/MS. Produkty lecznicze uznano za równoważne biologicznie, gdy 90-procentowe przedziały ufności (CI) stosunków średnich geometrycznych (produkt badany/ referencyjny) dla zlogarytmowanych AUC(0-t), AUC(0-∞) i Cmax mieściły się w granicach 80–125%. Działania niepożądane monitorowano na podstawie parametrów klinicznych i zgłoszeń ochotników. Wyniki: Dwudziestu sześciu zdrowych ochotników obu płci (średnia wieku ok. 29 lat, wskaźnik masy ciała 22,7 kg/m2) zostało włączonych do badania, a 24 z nich ukończyło część kliniczną badania. Otrzymano następujące stosunki średnich geometrycznych (produkt badany/referencyjny): AUC(0-t) 95,16% (90% CI 92,52–97,87%), AUC(0-∞) 95,08% (90% CI 92,40–97,83%) oraz Cmax 100,00% (90% CI 94,83–105,45%). Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w ocenianych parametrach farmakokinetycznych między produktami badanym i referencyjnym. Nie stwierdzono poważnych zdarzeń niepożądanych w badanej populacji. Wnioski: W badanej populacji stwierdzono równoważność biologiczną leku generycznego (Bisocard®) z produktem referencyjnym (Concor Cor 2.5®). Oba produkty cechują się porównywalną, dobrą tolerancją i bezpieczeństwem.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-58b46389d5deeb14a5fe2747
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych