Analiza rozkładu luminancji wybranego odcinka drogi dwujezdniowej oświetlonego przez system latarni ulicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
1753-1760
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
oświetlenie drogowe, technika świetlna, kryteria normalizacyjne w oświetleniu drogowym, pomiary w technice świetlnej
en
Analysis of the luminance distribution of the selected section of the dual carriageway il-luminated by streetlights system
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wymagania oświetleniowe zawarte w normie PN-EN 13201-2:2007 dotyczącej oświetlenia drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na kryteria rozkładu luminancji, które występują w przypadku dróg, gdzie dopuszczalne są średnie I duże prędkości pojazdów. Zaprezentowano wyniki pomiarów rozkładu luminancji dla drogi dwujezdniowej o jednej z najwyższych kategorii jakości oświetlenia. Dokonano analizy jakości w odniesieniu do spełnienia kryteriów normalizacyjnych. Wszystkie wyniki zostały opatrzone komentarzem, oraz przedstawiono zalecenia do prawidłowego montażu i eksploatacji systemu oświetlenia drogowego
Język
en
Treść
The article presents the lighting requirements of PN-EN 13201-2:2007 on road lighting. Particular attention was paid to the criteria of the luminance distribution that occurs in the case of roads, which are acceptable by medium and high-speed vehicles. The results of measurements of the luminance distribution for a dual carriageway with one of the highest category of quality lighting. An analysis of quality in relation for respecting the criteria of standardization. All results have been annotated, and made recommendations for the proper installation and operation of street lighting
Inne
System-identifier
WUTc9587a71911f492390cbe9d94a7db73f