Charakteryzacja odbiorników energii elektrycznej na podstawie ich immitancji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Mat. XI Konferencji Naukowej: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i przemyśle
Data publikacji
2016
ISBN
987-83-7842-244-0
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Charakteryzacja odbiorników energii elektrycznej na podstawie ich immitancji
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
153-158
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SP'2016
Nazwa konferencji
XI Konferencja Naukowa Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i przemyśle
Początek konferencji
2016-06-12
Koniec konferencji
2016-06-15
Lokalizacja konferencji
Łagów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
WUT349ac32ed2734df78e850b7e74378bfc