Synteza i właściwości nanostruktur złota otrzymywanych za pomocą niskotemperaturowej plazmy atmosferycznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Data publikacji
2014
ISBN
9788393946525
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Synteza i właściwości nanostruktur złota otrzymywanych za pomocą niskotemperaturowej plazmy atmosferycznej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
430-433
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
nanocząstki
niskotemperaturowa plazma atmosferyczna
LSPR
Inne
System-identifier
000193104