Simulation of power plant flue gas desulphurization using chemcad programme
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the IInd International Conference on methods and materials for separation processes: Separation Science - theory and practice 2013, Świeradów Zdrój, Poland, 9-13 June, 2013/ Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry
Data publikacji
2013
ISBN
9788374937535
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Simulation of power plant flue gas desulphurization using chemcad programme
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
96-99
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
SO2
symulacja komputerowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes
Początek konferencji
2013-06-09
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Świeradów Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000188574