Zasady monitoringu stanu atmosfery z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników na stałych powierzchniach kołowych w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy : XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 20-lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda, 27-29 maja 2013 r. : materiały
Data publikacji
2013
ISBN
9788388344978
Wydawca
Wigierski Park Narodowy
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Zasady monitoringu stanu atmosfery z wykorzystaniem porostów nadrzewnych jako biowskaźników na stałych powierzchniach kołowych w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
15-20
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 8
Słowa kluczowe
pol
bioindykacja porostowa
biomonitoring
Karkonoski Park Narodowy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Początek konferencji
2013-05-27
Koniec konferencji
2013-05-29
Lokalizacja konferencji
Gawrych Ruda
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000195483