Biodostępność makro- i mikroskładników mineralnych w batonach zbożowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Data publikacji
2015
ISBN
9788393946549
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Biodostępność makro- i mikroskładników mineralnych w batonach zbożowych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
276-279
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
batony zbożowe
wartość odżywcza
składniki mineralne
ICP-OES
biodostępność
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"
Początek konferencji
2015-06-08
Koniec konferencji
2015-06-08
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000198961