Krystalizacja poli(3-heksylotiofenu) z roztworu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2015 : praca zbiorowa
Data publikacji
2015
ISBN
9788386520220
Wydawca
Wydawnictwo TEMPO
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Krystalizacja poli(3-heksylotiofenu) z roztworu
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
269-273
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
P3HT
filmy polimerowe
skaningowa kalorymetria różnicowa
Inne
System-identifier
000201369