Biodostępność makro- i mikroskładników mineralnych w różnych gatunkach ryżu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Data publikacji
2016
ISBN
9788393946587
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Biodostępność makro- i mikroskładników mineralnych w różnych gatunkach ryżu
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
178-182
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
ryż
wartość odżywcza
składniki mineralne
ICP-OES
całkowite zawartości makro- i mikroelementów
biodostępność makro- i mikroelementów
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IV Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"
Początek konferencji
2016-06-06
Koniec konferencji
2016-06-06
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204295