Kinetic studies on the hyaluronidase
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering : proceedings, 5-9 September 2016, Spala, Poland = 22. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej : materiały konferencyjne, Spała, 5-9.09.2016 r
Data publikacji
2016
ISBN
9788361997757
Wydawca
Wydawnictwo Exall
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Kinetic studies on the hyaluronidase
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1007-1015
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
kwas hialuronowy
hydroliza
współczynnik transportu masy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering
Początek konferencji
2016-09-05
Koniec konferencji
2016-09-09
Lokalizacja konferencji
Spała
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000206031