All-normal dispersion Yb-doped fiber laser mode-locked by Sb2Te3 topological insulator
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Laser Sources and Applications III
Data publikacji
2016
ISBN
9781510601383
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
All-normal dispersion Yb-doped fiber laser mode-locked by Sb2Te3 topological insulator
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
98930T-1 - 98930T-7
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
lasery światłowodowe
nasycalne absorbery
lasery iterbowe
izolatory topologiczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Laser Sources and Applications III
Początek konferencji
2016-04-03
Koniec konferencji
2016-04-03
Lokalizacja konferencji
Brussels
Kraj konferencji
BE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204634
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych