System do wykrywania zdarzeń przekroczenia granicy na odcinku lądowym Mierzei Wiślanej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa"=VII International Tech-Science Conference NATCON "Naval Technologies for Defence and Security" : monografia
Data publikacji
2016
ISBN
9788393015054
Wydawca
Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
System do wykrywania zdarzeń przekroczenia granicy na odcinku lądowym Mierzei Wiślanej
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-19
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
system ostrzegania
granica państwa
geofon
mikrofon
bariera mikrofalowa
kamera
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
NATCON
Nazwa konferencji
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2016-06-20
Koniec konferencji
2016-06-22
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204701