The gyrotron source for the EPR spectroscopy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
2016 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, MIKON-2016 : Kraków, Poland, 9-12 May, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
9781509022144
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The gyrotron source for the EPR spectroscopy
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-4
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
żyrytron
spektroskopia
technologia fali milimetrowych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MIKON-2016
Nazwa konferencji
2016 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications
Początek konferencji
2016-05-09
Koniec konferencji
2016-05-12
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000205360
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych