Condition monitoring of textile belts in the light of research results of their resisterce to punctures investigations
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 30 June-6 July, 2016. Vol. 2, Exploration and mining, mineral processing
Data publikacji
2016
ISBN
9786197105568
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Condition monitoring of textile belts in the light of research results of their resisterce to punctures investigations
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
165-172
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
przenośnik taśmowy
monitorowanie stanu
skanowanie taśm
uszkodzenie taśmy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2016
Nazwa konferencji
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Początek konferencji
2016-06-30
Koniec konferencji
2016-07-06
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204686