Current methods and possibilities to determine the variability of Cu content in the copper ore on a conveyor belt in one of KGHM Polska Miedz S.A. mines
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Mineral Engineering Conference MEC2016 : Swieradow-Zdroj, Poland, September 25-28, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Current methods and possibilities to determine the variability of Cu content in the copper ore on a conveyor belt in one of KGHM Polska Miedz S.A. mines
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
przenośnik taśmowy
rudy miedzi
litologia złoża
analiza zmienności
DISIRE
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MEC2016
Nazwa konferencji
Mineral Engineering Conference
Początek konferencji
2016-09-25
Koniec konferencji
2016-09-28
Lokalizacja konferencji
Świeradów-Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000205770
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych