Thermal energy storage - project SHIP : overview and status
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : proceedings of the 41th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, June 5 to to 9, 2016, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2016
ISBN
9780932066410
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Thermal energy storage - project SHIP : overview and status
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
PCM
magazynowanie energii
akumulator ciepła
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
41th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Początek konferencji
2016-06-05
Koniec konferencji
2016-06-09
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204427