The short overview of regional wooden architecture of the North-West Mazovian countryside in the 19th and 20th centuries
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
13th Students' Science Conference : Polanica-Zdrój, 17-20 September 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The short overview of regional wooden architecture of the North-West Mazovian countryside in the 19th and 20th centuries
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
102-107
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pol
architektura drewniana
wieś mazowiecka
przegląd
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th Students' Science Conference
Początek konferencji
2015-09-17
Koniec konferencji
2015-09-20
Lokalizacja konferencji
Polanica-Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000201873