Methodology of static analysis, strengthening and monitoring of brick vaults and pillars in St. James basilica in Nysa (Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Brick and block masonry : trends, innovations and challenges : proceedings of the 16th International Brick and Block Masonry Conference (IBMAC 2016), 26-30 June 2016, Padova, Italy
Data publikacji
2016
ISBN
9781138029996
Wydawca
CRC Press, Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Methodology of static analysis, strengthening and monitoring of brick vaults and pillars in St. James basilica in Nysa (Poland)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1097-1104
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
monitoring
sklepienie ceglane
analiza statyczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IBMAC 2016
Nazwa konferencji
International Brick and Block Masonry Conference
Początek konferencji
2016-06-26
Koniec konferencji
2016-06-30
Lokalizacja konferencji
Padova
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204726
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych