Distribution of compression stress in historical three-leaf stone masonry walls after interal injection
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Brick and block masonry : trends, innovations and challenges : proceedings of the 16th International Brick and Block Masonry Conference (IBMAC 2016), 26-30 June 2016, Padova, Italy
Data publikacji
2016
ISBN
9781138029996
Wydawca
CRC Press, Taylor & Francis Group
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Distribution of compression stress in historical three-leaf stone masonry walls after interal injection
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1653-1657
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
ochrona przeciw trzęsieniom ziemi
Nepal
naturalne włókna wzmacniane poliuretanami
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IBMAC 2016
Nazwa konferencji
International Brick and Block Masonry Conference
Początek konferencji
2016-06-26
Koniec konferencji
2016-06-30
Lokalizacja konferencji
Padova
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000204727