Computer analysis of reinforced concrete walls using FEM programs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Congress on Engineering and Computer Science 2016, WCECS 2016, 19-21 October, 2016, San Francisco, USA : proceeedings. Vol. 2
Data publikacji
2016
ISBN
9789881404824
Wydawca
Newswood Limited
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Computer analysis of reinforced concrete walls using FEM programs
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
782-787
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
ściana żelbetowa
analiza nieliniowa
MES
rysa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WCECS 2016
Nazwa konferencji
World Congress on Engineering and Computer Science 2016
Początek konferencji
2016-10-19
Koniec konferencji
2016-10-21
Lokalizacja konferencji
San Francisco
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000206703