A heritage park as a form of communication
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
WBC16 : Proceedings of the CIB World Building Congress 2016. Vol. 2, Environmental opportunities and challenges : constructing commitment and acknowledging human experiences
Data publikacji
2016
ISBN
9789521537424
Wydawca
Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
A heritage park as a form of communication
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
399-409
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
skansen
upowszechnianie dziedzictwa
adaptacja
recykling architektury
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WBC16
Nazwa konferencji
CIB World Building Congress 2016 : “Intelligent Built Environment for Life”
Początek konferencji
2016-05-30
Koniec konferencji
2016-06-03
Lokalizacja konferencji
Tampere
Kraj konferencji
FI
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000206681